21.04.2018

O nás

SMMK je stavovská, apolitická, dobrovoľná, nezisková, záujmová organizácia združujúca študentov a absolventov LF UPJŠ v Košiciach, ktorí majú záujem o rozvíjanie vedeckého, kultúrno-spoločenského a športového života na fakulte. Poslaním spolku je zabezpečovať duchovný rozvoj, kultúrno-spoločenský život, ako aj zvyšovať odbornú úroveň študentov a prispievať tak k obohateniu osobnosti budúceho lekára.

Členom SMMK sa môže stať každý riadne zapísaný študent UPJŠ LF.

Výhody členstva:

  • zaujímavé zľavy na všetky akcie SMMK (spoločenské, športové, …)
  • možnosť objednať si lekárske oblečenie šité na mieru za výhodnú cenu
  • možnosť TLAČE a KOPÍROVANIA za nízke ceny v priestoroch SMMK
  • možnosť uchádzať sa o zahraničnú výmennú stáž SLoMSA
  • možnosť zakúpiť si vybrané knižné tituly za zvýhodnené ceny
  • rýchly a efektívny prístup k aktuálnym informáciám o štúdiu, škole, pripravovaných akciách a projektoch, ako aj k informáciám z akademického senátu
  • možnosť spoznať nových ľudí, otvorený kolektív

Výhody aktívneho členstva*:

  • body k žiadosti o ubytovanie v študentských domovov UPJŠ
  • body pri konkurze na výmennú stáž SLoMSA
  • ešte výraznejšie zľavy na vybrané akcie

* Aktívne členstvo môže udeliť predsedníctvo SMMK na základe aktívnej práce po dobu minimálne jedného semestra na návrh vedúcich klubov.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.