21.04.2018

Klub vzdelávania v medicíne

Koordinátor klubu: Juraj Danko (mail: kvmsmmk@gmail.com)

„Práca vyžaduje čím ďalej tým väčšie vzdelanie; vzdelanie čím ďalej tým viac práce.“
– Gabriel Laub

Nie nadarmo sa preto vraví, že medicína je doživotné štúdium. Preto sa v Klube vzdelávania v medicíne (KVM) snažíme motivovať študentov medicíny k ich rozvoju na vedomostnej úrovni. Nejde však vždy len o vedomosti, ktoré musia na našich projektoch využívať, ale aj o šikovnosť, prefíkanosť, súťaživosť, ale aj láskavosť a empatiu.

Usilujeme sa rozšíriť znalosti zo školy o tie, ktoré študentov naozaj zaujímajú a sú podstatné a dôležité pre ich budúcnosť a prax. Veď predsa ,,Učíme sa pre život, nie pre školu.“ (Seneca)

Robíme to v priateľskej forme, kde sme si všetci rovní a naši hostia – lekári nás berú ako budúcich kolegov. Organizujeme nielen udalosti, ktoré nás obohatia o množstvo nových skúseností, ale aj akcie na ktorých sa môžeme zabaviť a hravou formou niečo nové naučiť.

Projekty:

Internistický seminár – Niekoľkokrát do semestra  konajúci sa seminár na témy štátnicových otázok. Každý seminár je vedený doktorom, ktorý prednesie zrozumiteľne danú tému a v prípade otázok pomôže vysvetliť problematiku.

Olympiáda medikov – Raz ročne organizovaná súťaž, kde družstvá medikov bojujú medzi sebou svojimi vedomosťami a schopnosťami. Na mnohých stanovištiach ich čakajú náročné otázky či úlohy, pri ktorých sa  naši medici otestujú, neraz zapotia a tiež zabavia.

EKG workshop – V troch na seba nadväzujúcich workshopoch sa poslucháči naučia (alebo si oprášia vedomosti) ako zhodnotiť EKG. V prvom kroku sa naučia zhodnotiť základné parametre fyziologického a patologického EKG záznamu. Počas ďalších stretnutí hodnotia patologický záznam EKG a interaktívne komunikujú s lekárom.

HELP! – Projekt určený na vycibrenie schopností a vedomostí v oblasti prvej a rozšírenej prvej pomoci. Nácvik KPR na našich skvelých figurínach, tréning intubácie a obväzovania pod vedením skúseného doktora. (BLS & ALS)

Tréning chirurgického šitia –  Surgical skills workshop – kurz podľa národnej zostavy s nasledujúcim obsahom:

LVL.1 – základy šitia a pohybu na operačke

1./ Jednoduchý uzlík oboma

2./ Zásady manipulácie so sterilným šicím materiálom

3./ Jednoduchý

4./ Pokračovací steh

5./ Vertikálny matracový steh

6./ Horizontálny matracový steh

7./ Intradermál

8./ Strihanie nití – keď medik asistuje pri šití

Spoločne prelomme ticho! – Breaking the silence – Kurz určený na výuku posunkového jazyka vedený pedagógom.

Besedy – Čajové večery na rôzne témy:  Keď chceš viac – napr. na tému ŠVOČ, Erasmus…, Som lekár, a čo ďalej?! – beseda s tromi lekármi z odlišných odborov, kde sa dozvieme, čo všetko nás čaká po škole, Kde život končí, súdny lekár začína, séria Dying is a human thing – umieranie je ľudské, prednáška Lekárov bez hraníc – MSF a mnoho ďalších tém

BEH MEDIKOV – Dobročinná akcia, ktorej celý výťažok venujeme vybranému oddeleniu Detskej fakultnej nemocnice.

USG workshop – Základy USG zobrazovania pre študentov medicíny

Gynekologický workshop – Praktické a teoretické znalosti z oblasti pôrodu, šestonedelia a gynekologického vyšetrenia.

Študentská evaluácia štúdia – Je to projekt, ktorého účelom je pripraviť hodnotenie výučby na LF UPJŠ vo forme anonymných dotazníkov. V dotazníku sa študenti môžu vyjadriť ku každému predmetu tohto akademického roka, k cvičiacim, cvičeniam. Ide o študentskú akciu pod záštitou dekana, čo znamená, že dotazníky budú vyhodnocované študentmi a prezentované ako vedeniu, tak aj Vám. Chceme skvalitniť výučbu na našej škole, veď vždy je čo vylepšovať.;)

Klub vzdelávania v medicíne má za sebou tiež projekt BE A HERO v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach, kde počas prvého ročníka vyškolili v prvej pomoci v rámci prednášky takmer 100 a v rámci praktickej výučby 147 študentov.

Pod záštitou KVM funguje aj Ad manus medici, časopis plný zaujímavých medicínskych tém písaných šikovnými rukami študentov našej fakulty.

Preto neváhajte a pridajte sa k nášmu tímu a staňte sa organizátormi našich projektov.

Pre viac informácii navštívte našu fb stránku: SCOME: Klub vzdelávania v medicíne KVM & Škola Chirurgie LF UPJŠ alebo KVM AKTIV

Tešíme sa na Vás.