21.04.2018

Klub zahraničných aktivít

Koordinátor klubu: Eva Ester Ferjová (mail: kza.vedenie@gmail.com)

Local Exchange Officer: Sofia Davidová

Local Officer on Research Exchange: Adriána Rašiová

Klub zahraničných aktivít predstavuje pre študentov medicíny neobmedzené pole pôsobnosti vo vzťahu k cestovaniu, spoznávaniu nových kultúr, zdokonaľovaniu cudzích jazykov, naberaniu nových skúseností, nadobúdaniu nových vedomostí a zručností v medicínskom obore, ktorý si sami môžu zvoliť,  či sa jedná o stáž v nemocnici na jednotlivých oddeleniach, alebo o výskumnú prácu v špecializovaných laboratóriách.

Hlavná úloha samotného klubu a jeho členov spočíva v sprostredkovaní týchto úžasných možností. Celoročné úsilie vrcholí vyslaním študentov do zahraničia a naopak ich prijatím na našej fakulte, kde sa im snažíme zabezpečiť tie najlepšie podmienky, aby odtiaľ odchádzali s krásnymi spomienkami na našu fakultu, mesto, ale najmä na celý náš tím ľudí, ktorí týmto okrem osobného prospechu v podobe precvičovania cudzích jazykov a spoznávania nových kultúr z pohodlia domova, robia dobré meno ako našej škole, tak aj samotnému Slovensku.

Naši študenti, ktorí majú o stáž záujem sa môžu prihlásiť vždy na začiatku zimného semestra v podobe elektronickej prihlášky, ktorú najčastejšie nájdu v udalosti na Facebooku spolu s ostatnými dôležitými informáciami. Hlavná výhoda využitia možnosti ísť na stáž práve cez spolok a KZA spočíva v širokom zábere krajín celého sveta (nielen Európy), ktoré ponúka. Študenti majú možnosť prihlásiť sa na klinickú stáž s prácou v nemocnici (professional exchange) alebo na výskumnú stáž s prácou na vybraných vedeckých projektoch v špecializovaných laboratóriách (research exchange). Výberové konanie predstavuje test z medicínskej angličtiny a na základe výsledkov sa robí poradovník pričom vyššie umiestnený študent si vyberá stáž ako prvý. K počtu bodov získaných z testu sa prirátavajú body za:

  • celoročnú prácu v spolku (predsedníctvo, aktívne členstvo)
  • prácu v KZA (kontaktné osoby)
  • prospech
  • účasť na ŠVOČ konferencii s vlastnou prácou

Vyhodnotenie je obvykle na druhý deň po teste, kde si študenti vyberajú krajiny postupne podľa poradia na základne získaného počtu bodov.

Po výbere krajiny nasleduje práca s databázou a mnoho iných milých povinností a vybavovačiek, s ktorými sa študentom v rámci našich možností snažíme pomôcť.

Každoročne sa na stáž hlási viac ako 40 študentov a približne taký počet študentov tiež prichádza na Slovensko.

Študentom, ktorí prichádzajú na Slovensko, zabezpečujeme ubytovanie (na internátoch na Medickej), miesta v nemocnici alebo zháňame výskumné projekty. Komunikujeme s nimi pred ich príchodom, odpovedáme im na rôzne otázky týkajúce sa stáže, cestovania, možností dopravy, vyzdvihnutia na letisku alebo stanici, počasia a pod. V deň ich príchodu je nutné ich na internáte ubytovať a ukázať im okolie (najmä obchody s potravinami a reštaurácie). V prvý pracovný deň od príchodu ich zobrať do nemocnice alebo laboratória, vysvetliť im ako bude vyzerať ich pracovný deň, prípadne ich odovzdať supervisorovi, ktorý im vysvetlí podrobnosti. Najkrajšia časť pobytu pre kontaktné osoby sú popoludnia a večery, kedy im vymýšľame social program. Najčastejšie sú to kúpaliská, športy, prechádzky, výlety, grilovačky, laser game, bowling… Možnosti sú neobmedzené, akýkoľvek nápad je viac než vítaný. Vrcholom social programu je National food and drinks party, kde zástupcovia každej krajiny pripravia nejaké tradičné jedlo alebo pitie. Je to úžasná akcia, kde si môžete na jednom mieste doslova odkrojiť a ochutnať kúsok z každej krajiny.

Je nutné si uvedomiť, že kontaktnou osobou môže byť ktokoľvek a kedykoľvek. Prísť a zažiť úžasné leto (resp. január, ako mesiac, kedy tiež prichádzajú študenti – najčastejšie z Lat. Ameriky) plné zábavy, smiechu, hudby, tanca, nových priateľstiev na medzinárodnej úrovni, nebolo nikdy jednoduchšie. Samozrejme obrovským nezanedbateľným prínosom je učenie sa a precvičenie cudzích jazykov, ktoré je často najlukratívnejšou stránkou tejto práce. Avšak až potom, čo strávite takéto úžasné leto a počujete od študentov z celého sveta, že za všetko ďakujú, že to bolo úžasné a že na to budú radi spomínať do konca života, pocítite, aké dôležité je participovať na takýchto aktivitách a aký úžasný rozvoj to vašej osobnosti prináša.

Nemusíte byť spoločenskí, zhovorčiví, bohatí ani perfektne ovládať cudzí jazyk na to, aby ste zažili úžasné prázdniny. Práve tieto medzinárodné projekty poskytujú možnosti všetkým ľuďom, ktorí majú chuť robiť viac.