11.02.2019

Klub ľudských práv a mieru

Koordinátor klubu: Ester Tomajková (mail: ludskepravamedici@gmail.com)

Je to o ľudskosti, pokore a poctivosti. – It’s all about humanity, humility, and integrity (Debra Wilson)

Klub ľudských práv a mieru na Lekárskej fakulte UPJŠ sa venuje zvyšovaniu povedomia o ľudských právach a právach dieťaťa, vzdelávaniu študentov medicíny, ale aj širšej verejnosti.

Venujeme sa témam z oblastí medicínskej etiky, problematike násilia a zneužívania. Okrem iného veľkú dôležitosť pripisujeme aj vzdelávaniu o mentálnom zdraví.

Témy záujmu:

  • etika v medicíne
  • násilie a zneužívanie
  • mentálne zdravie
  • boj proti rasizmu
  • podpora LGBTI
  • ľudia so špeciálnymi potrebami

Ak Vás zaujala akákoľvek téma a chcete byť súčasťou pri tvorbe a realizácií projektov, neváhajte nás navštíviť v Spolku medikov mesta Košice, poprípade nás kontaktujte na: Ludskepravamedici@gmail.com