30.09.2019

Klub reprodukčného zdravia

Koordinátor klubu: Martina Klimová (mail: lorasmmk@gmail.com)

Hlavným cieľom Klubu reprodukčného zdravia je vzdelávať ľudí v oblastiach, o ktorých sa bežne neodvážia hovoriť. V súčasnosti sú hlavnou témou onkologické ochorenia žien a mužov a takisto aj pohlavne prenosné ochorenia.
V rámci aktivít FGC (First Gynaecological Consultation) a Men’s issues organizujeme besedy pre študentky a študentov stredných škôl. S mladými ľuďmi touto cestou komunikujeme o prebiehajúcej puberte a o tom, na čo sa majú pripraviť počas dospievania. Snažíme sa im podať dostatok informácii a motivovať ich ku prevencii rakoviny prsníka a rakoviny semenníkov.
Okrem toho sa venujeme aj osvetovým akciám ako Ružový október a Movember, ktoré sú venované onkologickým ochoreniam alebo WAD, ku príležitosti Medzinárodného dňa boja proti AIDS.