21.04.2018

Klub verejného zdravia

Vedúci klubu: Romana Bodnárová

 

Hlavnou náplňou je organizácia projektov z oblasti verejného zdravia, pomocou ktorých sa študenti medicíny snažíme zvýšiť povedomie verejnosti o jeho aktuálnych problémoch . Realizujeme projekty, ktoré pomáhajú ľuďom osvojiť si zdravý životný štýl,  nabádajú ich k prevencii onkologických ochorení, informujú o reprodukčnom a sexuálnom zdraví, škodlivých účinkoch fajčenia. Našimi aktivitami oslovujeme širokú verejnosť, od najmenších až po seniorov.

 

Projekty:

NEMOCNICA U MEDVEDÍKA

 Cieľom je pomoc deťom zbaviť sa strachu z bielych plášťov. Projekt je určený pre deti v predškolskom veku (3-6 rokov), ktoré navštevujeme v škôlkach. Ak chceme deti zbaviť strachu z lekárov, musíme sa na chvíľu stať deťmi.

Deti si do škôlky, či na iné miesto konania projektu prinesú svojho najobľúbenejšieho medvedíka, pre ktorého si vymysleli nejaké ochorenie. Sú postavené do role rodiča plyšového macka, ktorý je pacientom. Navštevujú jednotlivé oddelenia, kde ordinujú samotní študenti medicíny.  Deti sa  hravou formou dozvedia, ako nemocničné oddelenia fungujú a čo sa v nich s pacientom robí, pričom zistia, že sa nemajú čoho báť. Uvedomia si, že cieľom lekára nie je ubližovať, ale naopak pomôcť.

Medik sa učí komunikácii, sociálnej interakcii s najmenšími. Najkrajšou odmenou je usmievavá tvár dieťaťa.

ŠKOLA ZDRAVIA

Projekt je určený pre širokú verejnosť so zameraním na prevenciu zdravia v rôznych oblastiach.

Na pripravených stanovištiach realizujeme meranie hodnoty krvného tlaku, hladiny cukru a cholesterolu z kvapky krvi, ale aj hodnotu množstva telesného tuku. Stanovište Antitabacco ponúka záujemcom možnosť zistiť hodnoty oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu.  Pre najmenších je stanovište Nemocnica u medvedíka na odbúranie syndrómu bieleho plášťa u detí.

RUŽOVÝ OKTÓBER

Každoročná októbrová akcia, zameraná na šírenie osvety o rakovine prsníka.

Prostredníctvom info stánku v nákupnom centre ponúkame možnosť dozvedieť sa viac, pýtať sa na otázky týkajúce sa rakoviny prsníka, krčka maternice. Pomocou interaktívnych pomôcok vzdelávame okoloidúce dámy a slečny o správnom samovyšetrení prsníkov, možnosti prevencie rakoviny krčka maternice a dôležitosti pravidelných preventívnych prehliadok.

MOVEMBER

Projekt sa venuje mužskému zdraviu, prevencii rakovine prostaty a semenníkov. V nákupnom centre formou info stánku oslovujeme okoloidúcich pánov s možnosťou dozvedieť sa viac o prevencii mužských ochorení a na silikónovom modeli semenníkov s hrčkami naučiť sa správnu techniku samovyšetrenia.

Projekt Movember je súčasťou celosvetovej kampane, ktorá vyzýva mužov po celom svete, aby si nechali narásť fúzy a tým šírili osvetu o rakovine semenníkov a prostaty.

PRVÁ GYNEKOLOGICKÁ PREHLIADKA (FIRST GYNAECOLOGICAL CONSULTATION)

Na tomto projekte spolupracujeme spolu s Ligou proti rakovine. Organizujeme besedy pre študentky stredných škôl s cieľom priblížiť im problematiku prvej gynekologickej prehliadky, pomôcť prekonať strach z prvej návštevy gynekologickej ambulancie a poukázať na dôležitosť preventívnych prehliadok.

MEN’S ISSUES – MUŽSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Zámerom prednášok je oboznámiť chlapcov na stredných školách o prebiehajúcej puberte a na čo sa pripraviť počas dospievania. Nechýba vysvetlenie dôležitosti samovyšetrenia semenníkov a problematika rakoviny prostaty alebo semenníkov.

WAD- SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI AIDS

Projekt je zameraný na šírenie osvety v oblasti sexuálne prenosných ochorení so zameraním na AIDS. Jeho cieľom je upozorňovať ľudí na problém AIDS, zlepšiť ich vedomosti o tejto chorobe, jej šírení a najmä prevencii.

KVAPKA KRVI

Touto akciou vyzývame medikov k darovaniu najvzácnejšej tekutiny, krvi.

ANTITABACCO

Študenti medicíny organizujú besedy pre stredoškolákov s cieľom upozorniť ich na škodlivosť fajčenia, jeho následky a nebezpečný efekt nielen na fajčiarov ale i nefajčiarov.

SRDCOM MLADÍ

Projekt je určený pre staršiu generáciu- ľudí žijúcich v domove dôchodcov, dlhodobo chorých pacientov. Cieľom je spestriť seniorom v domovoch dôchodcov bežné dni rôznymi aktivitami, náučnými či kultúrno-zábavnými.