11.02.2019

Kontakt

Adresa: Trieda SNP 1, Košice 040 11

Predsedníctvo SMMK:

Predseda: Adam Nedoroščík smmkpredseda@gmail.com

Podpredseda pre vonkajšiu komunikáciu: Lule Tomiq smmkpodpredsedavnutro@gmail.com

Podpredseda pre vnútornú komunikáciu: Anna Jenčová smmkvonkajsipodpredseda@gmail.com

Tajomník: Tomáš Petras smmktajomnik@gmail.com