11.02.2019

Kontakt

Adresa: Trieda SNP 1, Košice 040 11

Predsedníctvo SMMK:

Predseda: Adam Nedoroščík

Podpredseda pre vonkajšiu komunikáciu: Lule Tomiq

Podpredseda pre vnútornú komunikáciu: Ester Tomajková

Tajomník: Viera Pencáková