SPOLOK MEDIKOV MESTA KOŠICE

NADCHÁDZAJÚCE UDALOSTI

28.11.2020
 • AMR Week - SloMSA

  23.11.2020 - 29.11.2020  

  Detaily

29.11.2020
 • AMR Week - SloMSA

  23.11.2020 - 29.11.2020  

  Detaily

30.11.2020
 • KVM - Medicínsky kvíz instagram

  30.11.2020 - 04.12.2020  

  Detaily

01.12.2020
 • KVM - Medicínsky kvíz instagram

  30.11.2020 - 04.12.2020  

  Detaily

 • Odpočítavanie do Vianoc - KSA

  01.12.2020 - 24.12.2020  

  Detaily

 • World AIDS day

  01.12.2020

  Insta kampaň

  Detaily

 • KVM Interná propedeutika

  01.12.2020  18:00 - 19:00

  Detaily

02.12.2020
 • KVM - Medicínsky kvíz instagram

  30.11.2020 - 04.12.2020  

  Detaily

 • Odpočítavanie do Vianoc - KSA

  01.12.2020 - 24.12.2020  

  Detaily

 • Workshop internej propedeutiky

  02.12.2020  18:00 - 19:00

  Detaily

03.12.2020
 • KVM - Medicínsky kvíz instagram

  30.11.2020 - 04.12.2020  

  Detaily

 • Odpočítavanie do Vianoc - KSA

  01.12.2020 - 24.12.2020  

  Detaily

04.12.2020
 • KVM - Medicínsky kvíz instagram

  30.11.2020 - 04.12.2020  

  Detaily

 • Odpočítavanie do Vianoc - KSA

  01.12.2020 - 24.12.2020  

  Detaily

05.12.2020
 • Odpočítavanie do Vianoc - KSA

  01.12.2020 - 24.12.2020  

  Detaily

06.12.2020
 • Odpočítavanie do Vianoc - KSA

  01.12.2020 - 24.12.2020  

  Detaily

07.12.2020
 • Odpočítavanie do Vianoc - KSA

  01.12.2020 - 24.12.2020  

  Detaily

08.12.2020
 • Odpočítavanie do Vianoc - KSA

  01.12.2020 - 24.12.2020  

  Detaily

09.12.2020
 • Odpočítavanie do Vianoc - KSA

  01.12.2020 - 24.12.2020  

  Detaily

10.12.2020
 • Odpočítavanie do Vianoc - KSA

  01.12.2020 - 24.12.2020  

  Detaily

11.12.2020
 • Odpočítavanie do Vianoc - KSA

  01.12.2020 - 24.12.2020  

  Detaily

12.12.2020
 • Odpočítavanie do Vianoc - KSA

  01.12.2020 - 24.12.2020  

  Detaily

13.12.2020
 • Odpočítavanie do Vianoc - KSA

  01.12.2020 - 24.12.2020  

  Detaily

14.12.2020
 • Odpočítavanie do Vianoc - KSA

  01.12.2020 - 24.12.2020  

  Detaily

15.12.2020
 • Odpočítavanie do Vianoc - KSA

  01.12.2020 - 24.12.2020  

  Detaily

16.12.2020
 • Odpočítavanie do Vianoc - KSA

  01.12.2020 - 24.12.2020  

  Detaily

17.12.2020
 • Odpočítavanie do Vianoc - KSA

  01.12.2020 - 24.12.2020  

  Detaily

18.12.2020
 • Odpočítavanie do Vianoc - KSA

  01.12.2020 - 24.12.2020  

  Detaily

19.12.2020
 • Odpočítavanie do Vianoc - KSA

  01.12.2020 - 24.12.2020  

  Detaily

20.12.2020
 • Odpočítavanie do Vianoc - KSA

  01.12.2020 - 24.12.2020  

  Detaily

21.12.2020
 • Odpočítavanie do Vianoc - KSA

  01.12.2020 - 24.12.2020  

  Detaily

22.12.2020
 • Odpočítavanie do Vianoc - KSA

  01.12.2020 - 24.12.2020  

  Detaily

23.12.2020
 • Odpočítavanie do Vianoc - KSA

  01.12.2020 - 24.12.2020  

  Detaily

24.12.2020
 • Odpočítavanie do Vianoc - KSA

  01.12.2020 - 24.12.2020  

  Detaily

O nás

SMMK je stavovská, apolitická, dobrovoľná, nezisková, záujmová organizácia združujúca študentov a absolventov LF UPJŠ v Košiciach, ktorí majú záujem o rozvíjanie vedeckého, kultúrno-spoločenského a športového života na fakulte. Poslaním spolku je zabezpečovať duchovný rozvoj, kultúrno-spoločenský život, ako aj zvyšovať odbornú úroveň študentov a prispievať tak k obohateniu osobnosti budúceho lekára.
Členom sa môže stať každý riadne zapísaný študent LF UPJŠ.

Výhody členstva: • ZĽAVY NA VŠETKY AKCIE SMMK • možnosť objednať si lekárske oblečenie šité na mieru za výhodnú cenu • TLAČ A KOPÍROVANIE V PRIESTOROCH KLUBU ZA NÍZKU CENU • možnosť uchádzať sa o zahraničnú výmennú stáž SLoMSA • MOŽNOSŤ VÝHODNE SI ZAKÚPIŤ VYBRANÉ KNIŽNÉ TITULY • rýchly a efektívny prístup k aktuálnym informáciám o štúdiu, škole, pripravovaných akciách a projektoch, ako aj k informáciám z akademického senátu • MOŽNOSŤ SPOZNAŤ NOVÝCH ĽUDÍ, OTVORENÝ KOLEKTÍV

PREDSEDNÍCTVO

Adam Nedoroščík

PREDSEDA

______________________

Lule Tomiq

PODPREDSEDA PRE VONKAJŠIU KOMUNIKÁCIU

______________________

Anna Jenčová

PODPREDSEDA PRE VNÚTORNÚ KOMUNIKÁCIU

______________________

Tomáš Petras

TAJOMNÍK

Veľká vďaka patrí našim členom spolku za ich obetovaný čas a neskonalé úsilie. Pridaj sa k nim aj ty!