SPOLOK MEDIKOV MESTA KOŠICE

NADCHÁDZAJÚCE UDALOSTI

27.02.2020
 • Maják nádeje: zdravý životný štýl

  27.02.2020

  Detaily

 • Nemocnica u medvedíka

  27.02.2020  8:30 - 10:30

  Detaily

11.03.2020
 • MDŽ + PubQuiz

  11.03.2020

  Detaily

16.03.2020
 • Kazuistiky z internej propedeutiky

  16.03.2020  17:45 - 19:30

  Detaily

O nás

SMMK je stavovská, apolitická, dobrovoľná, nezisková, záujmová organizácia združujúca študentov a absolventov LF UPJŠ v Košiciach, ktorí majú záujem o rozvíjanie vedeckého, kultúrno-spoločenského a športového života na fakulte. Poslaním spolku je zabezpečovať duchovný rozvoj, kultúrno-spoločenský život, ako aj zvyšovať odbornú úroveň študentov a prispievať tak k obohateniu osobnosti budúceho lekára.
Členom sa môže stať každý riadne zapísaný študent LF UPJŠ.

Výhody členstva: • ZĽAVY NA VŠETKY AKCIE SMMK • možnosť objednať si lekárske oblečenie šité na mieru za výhodnú cenu • TLAČ A KOPÍROVANIE V PRIESTOROCH KLUBU ZA NÍZKU CENU • možnosť uchádzať sa o zahraničnú výmennú stáž SLoMSA • MOŽNOSŤ VÝHODNE SI ZAKÚPIŤ VYBRANÉ KNIŽNÉ TITULY • rýchly a efektívny prístup k aktuálnym informáciám o štúdiu, škole, pripravovaných akciách a projektoch, ako aj k informáciám z akademického senátu • MOŽNOSŤ SPOZNAŤ NOVÝCH ĽUDÍ, OTVORENÝ KOLEKTÍV

PREDSEDNÍCTVO

Adam Nedoroščík

PREDSEDA

______________________

Lule Tomiq

PODPREDSEDA PRE VONKAJŠIU KOMUNIKÁCIU

______________________

Anna Jenčová

PODPREDSEDA PRE VNÚTORNÚ KOMUNIKÁCIU

______________________

Tomáš Petras

TAJOMNÍK

Veľká vďaka patrí našim členom spolku za ich obetovaný čas a neskonalé úsilie. Pridaj sa k nim aj ty!