SPOLOK MEDIKOV MESTA KOŠICE

NADCHÁDZAJÚCE UDALOSTI

20.11.2018
 • workshop internej propedeutiky

  20.11.2018  17:00 - 18:30

  Detaily

22.11.2018
24.11.2018
26.11.2018
 • Práva detí - workshop

  26.11.2018

  Detaily

27.11.2018
 • Medikovica

  27.11.2018

  Detaily

 • Prednáška Medicína Katastrof

  27.11.2018  17:30 - 18:30

  Detaily

28.11.2018
 • WAD

  28.11.2018

  Detaily

 • Srdcom mladí

  28.11.2018  14:00 - 15:00

  Detaily

29.11.2018
 • Pancakeday

  29.11.2018  16:00 - 19:00

  Detaily

O nás

SMMK je stavovská, apolitická, dobrovoľná, nezisková, záujmová organizácia združujúca študentov a absolventov LF UPJŠ v Košiciach, ktorí majú záujem o rozvíjanie vedeckého, kultúrno-spoločenského a športového života na fakulte. Poslaním spolku je zabezpečovať duchovný rozvoj, kultúrno-spoločenský život, ako aj zvyšovať odbornú úroveň študentov a prispievať tak k obohateniu osobnosti budúceho lekára.
Členom sa môže stať každý riadne zapísaný študent LF UPJŠ.

Výhody členstva: • ZĽAVY NA VŠETKY AKCIE SMMK • možnosť objednať si lekárske oblečenie šité na mieru za výhodnú cenu • TLAČ A KOPÍROVANIE V PRIESTOROCH KLUBU ZA NÍZKU CENU • možnosť uchádzať sa o zahraničnú výmennú stáž SLoMSA • MOŽNOSŤ VÝHODNE SI ZAKÚPIŤ VYBRANÉ KNIŽNÉ TITULY • rýchly a efektívny prístup k aktuálnym informáciám o štúdiu, škole, pripravovaných akciách a projektoch, ako aj k informáciám z akademického senátu • MOŽNOSŤ SPOZNAŤ NOVÝCH ĽUDÍ, OTVORENÝ KOLEKTÍV

PREDSEDNÍCTVO

 • icon
Michal Králik

Michal Králik

PREDSEDA
 • icon
Lule Tomiq

Lule Tomiq

PODPREDSEDA PRE VONKAJŠIU KOMUNIKÁCIU

Veľká vďaka patrí našim členom spolku za ich obetovaný čas a neskonalé úsilie. Pridaj sa k nim aj ty!

Najnovšie články