21.04.2018

Klub spoločenských aktivít

Koordinátor klubu: Anna Jenčová (mail: ksa.smmk@gmail.com)

 

Klub spoločenských aktivít SMMK sa venuje predovšetkým voľnočasovým, kultúrno-spoločenským akciám zameraných najmä pre študentov všeobecného lekárstva. Či už sa jedná o organizáciu Imatrikulačného plesu medikov, Lámavice pre študentov 4. ročníka, Medikovíc počas obidvoch semestrov akademického roka či rôzne športové podujatia.

Taktiež plánujeme obnoviť divadelné a filmové večery.